Barbro Holmström

Certifying Coordinator
Focusing Trainer
Contact Info:
511 63 Skene - SWEDEN
Email: Barbro@fokusering.se
Website: fokusering.se
URL: http://www.fokusering.se
Focusing Trainer Information:
  • I offer Focusing training in individual sessions.
  • I offer Focusing training in individual phone sessions.
  • I offer Focusing workshops.
  • I am available for public presentations.
  • I am available to travel to teach workshops.
Personal Statement about Training Program:
Jag lär ut fokusering för att det är en självhjälpsmetod som ger otroligt goda resultat vid regelbunden användning.

A Sample of my Work:
Gå din egen väg! Alla andra leder vilse. Ur 'Samtal med änglar' av Gitta Mallasz

The International Focusing Institute  |  15 N. Mill St., Nyack, NY 10960, USA  |  Tel: +1 (845) 480-5111  |  Fax: +1 (845) 704-0461
All contents copyright 2018 by The International Focusing Institute   info@focusing.org