CONFERENCE 2000 in HUNGARY
“Children’s Inner & Outer Peace”

Szülői klub

Egy lehetőség arra, hogyan vihetjük közelebb a fókuszolást az óvodás gyermek szüleihez.

Freinet pedagógus vagyok. 10 éve dolgozom az óvodában a személyközpontú Freinet pedagógiával, melynek egyik fontos eleme a szabad önkifejezés. 5 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a fókuszolással. Azonnal úgy éreztem, hogy ez a két technika erősítheti egymást mind a pedagógiai munkámban, mind a magánéletemben.

Lehetőségeimhez képest sokat tanultam mindkét területen. 2 év óta vagyok fókusz tréner. Minden érdekel, ami a gyerekekkel való fókuszolással kapcsolatos. Ezért vettem részt az I. és a II. Nemzetközi Gyermekfókusz Konferencián, Magyarországon Salgótarjánban.

Idén Lucy csoportjába jelentkeztem. Szerintem nagyon erős csoport volt, ahol igen keményen dolgoztunk. Én, személy szerint, nagyon sok élményt kaptam, feledhetetlen ”megvilágosodási” pillanatokkal, “AHA” élményekkel.

Köszönöm, Lucy! Köszönöm, Marta!

A csoportban szerzett élményeim, valamint az egész konferencián szerzett tapasztalataim ösztönöztek arra, hogy óvodánk szülői klubjának tagjait megismertessem a fókuszos attitűddel.

Nálunk még mindig “tilos” a kisgyermekeknek sírnia, szomorúnak lennie. Ez nem illik! Az elkeseredett kicsi ilyeneket hall: “Nem kell sírni!” “Hagyd már abba!” A fiúk pedig végképp nem mutathatják ki szomorúságukat, mert ez “katonadolog”.

Itt, a szülői klubban szeretném érzékeltetni a szülőkkel, hogy mennyire emberségesebb és hálásabb, ha elfogadjuk a gyermek (és önmagunk) jelenlegi állapotát, pl.: szomorúságát vagy dühét, és egyszerűen csak annyit teszünk, hogy meghallgatjuk, mellette maradunk.

Ennek szellemében készült ez a felhívás, mely az óvoda újságjában jelent meg.

CSALÁD ÉS ÓVODA

A Szülői Klub 2001. Januári programjaA gyermeki érzések kifejezése a családban és óvodában (ismerkedés a fókuszos beállítódással).

A fókuszolás egy olyan önsegitő, segítő, személyiségfejlesztő eljárásmód, mely hozzásegit ahhoz, hogy életproblémáinkat önállóan, önerőből oldjuk meg.  A fókuszolást Eugene T. Gendlin DT. amerikai filozófůs-pszichológus dolgozta ki az 1960-as évek végén.  ,,FOCUS1NG” alapművében kiemeli, hogy a fókuszolás inkább egy élets stilust meghatározó felfogás, mint technika vagy módszer. Lényege: a figyelmet időlegesen az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó belső testi érzetekre irányítjuk (fókuszáljuk) čs igy az ehhez a érzethez társuló lelki és érzelmi jelenségeket a maguk egészében vagyunk képesek észlelni.Ez a folyamat magában hordozza, egyben serkenti is a változást, amely mind az attitúdökben, mind a problémakezelésben čs a viselkedésben megjelenik.

Az a pedagógus - vagy más, a gyermekekkel foglalkozó szakember vagy szülő - aki fókuszos attitúddel veszi körül a rábízott gyermekeket képes megérezni érzelmi igényeiket. Ezzel nemcsak a gyermekkel való kapcsolata védelmét és erősödését szolgáthatja, hanem elősegítheti a gyermeknek saját belső jelzőrendszerével meglévő és arra reflektálni képes kapcsolatát is. Ez a belső tapasztalat nagymértékben elősegíti az egészséges, önazonos gyermeki személyiség kialakulását és fejlődését.A fókuszolás minden mozzanata természetes, velünk született. Arra a felismerésre épül, hogy létezik egyfajta testi tudatosság amely mélyen befolyásolja életünket.

A gyermekek is könnyen megtanulnak fókuszolni, mert ők még természetes kapcsolatban vannak a testi jelzéseikkel.Ha ön, mint szülő, nagyszülő a családban szeretné a gyermekek érzelmi szükségleteit jobban megérteni, kinálom Önnek a SZÜLŐI KLUB januári programját. Itt egütt tanulhatunk Önmagunkról, gyermekeinkről egymástól.Szeretettel várok minden érdeklődőt!Óvodánk helyi programja “A családdal együtt a gyermekekért” nevet viseli. Ezzel is azt a törekvésünket seretnénk kifejezésejuttatni, hogy mi itt az óvodában a család nevelőmunkáját folytatjuk és erősitjük - a családokkal közösen. Ez a munka akkor igazán eredményes, ha mind a családban, mind az óvodában ugyanazok a nevelői hatások érvényesülnek a gyermekek nevelésében, fejlesztésében.Ezt szeretnénk segiteni egy új ovodai rendezvény, a Szülői Klub létrehozásával, amelynek a célja a család és az óvoda együttes neveksi lehetôségeinek megkeresése, kidolgozása.a Szülők Klubját a tornateremben alakitjuk ki. Kávéházi jellegü beszélgetésre várjuk Önőket.Tervezett tčmáinknovember

Szülő-óvoda-gyermek: óvodai beszoktatás – ”beszokás”

január

A gyermeki érzések kifejezése a családban és az óvodában (ismerkedés a fókuszos attitűddel) - mârcius Egymás megértésének segitése a felnőtt (szülő, óvodapeda­gógus) čs a gyermek között, a kommunikáció eszközeivel. Gordon-féle kommunikációs modell (meghivott előadó: Kováts Eszter pszichológus) - majus Szülők igényének megfelelően helyzetelemzések a koráb­ban elhangzott témák tükrében.  

Minden klubfoglalkozás végén aivan - gyermekekkel együtt végezhető - eljárásokkal, kézműves technikákkal ismertetjük meg Önöket, amelyek az időjáráshoz, vagy a hagyományos ünnepekhez kapcsolódnak  

Szeretettel várom Önöket a faliújságokon meghirdetett időpontokban az előadásokra, és az azt követő kötetlen beszélgetésekre.  

 

KLUB-vezető:

Pálfiné Kováts Ágnes
Freinet óvodapedagógus
Fókusz tréner

Pálfiné Kováts Ágnes
Freinet trainer
Focus Pedagogue
H-1204Budapest
Köztársaság tér 1


INT. FOCUSING INSTITUTE   GENERAL INFORMATION   WORLD NEWS   SUPPORT

Ch.F.C.
FOCUSING.ORG
WORLDNEWS
SUPPORT
GENERAL-INFO-e
CONFERENCE '98

CONFERENCE '00
 
PAMPHLET
  ORGANIZATION
  PROGRAM
  REGISTRATION

OPENING
  R. STELTER
  M. HENDRICKS
  M. STAPERT

TEAM
  LEARNINGGR.
  TRAIN. /FACIL.
   SELF-REFL.GR.
  English-Hungar.

INTRO
  ANCHOR
  LEARNING

PARENT/INFANT
 
PARENT/INF.
  FOCUS at BIRTH
  english-hungarian
  PARENTS-CLUB
  english-hungarian

REPORTS
  E. FENDICK
  C. SCHENK-song
  NEWSPAPER-hu
  A. van HOLST

PICTURES
  CONFERENCE
  HOLLOKO
  CELEBRATION